logo

Ixia (XXIA)Trade XXIA now with
  Date
  Headline
4/24/2009 10:21:02 AM JMP Securities Is Cutting IXIA (XXIA) 2009 Estimate To 0.06 From 0.13
1/7/2009 10:11:45 AM JMP Securities Is Cutting IXIA (XXIA) 2009 Estimate To 0.13 From 0.36
1/7/2009 10:10:27 AM JMP Securities Is Lowering IXIA (XXIA) 2008 Estimate To 0.24 From 0.28
1/6/2009 4:25:38 PM IXIA (XXIA) Has Lowered Its Q4 EPS Estimate To 0.02 - 0.03 From 0.05 - 0.08
1/6/2009 4:22:17 PM IXIA (XXIA) Has Lowered Its Q4 Revenue Estimate To $40.5 Mln - $41.5 Mln From $44.0 Mln - $48.0 Mln
11/21/2008 9:22:55 AM IXIA (XXIA) Announces $25Mln. Stock Repurchase Plan
10/24/2008 12:53:43 PM JMP Securities Is Raising IXIA (XXIA) 2008 Estimate To 0.28 From 0.26
7/25/2008 10:06:49 AM JMP Securities Is Raising IXIA (XXIA) 2009 Estimate To 0.36 From 0.32
7/25/2008 10:06:11 AM JMP Securities Is Increasing IXIA (XXIA) 2008 Estimate To 0.26 From 0.22
4/10/2008 5:06:24 PM Ixia (XXIA) Has Lowered Its Q1 Revenue Estimate To $41.0 Mln - $42.0 Mln From $42.0 Mln - $46.0 Mln